WAŻNA INFORMACJA: Nieobecność Rzecznika Konsumentów 28.04-17.05.2022 r.***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

Projekty realizowane przez Powiat Opolski z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska:
PDFInformacja o przebudowie drogi 1725 Chróścice - Masów


Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski Chróscina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróscina:
PDFO Wrzoski - Chróścina na odc.pdf


Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach powiatu opolskiego:
PDFOgraniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego.pdf


Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 "Inwestujemy w Twoją przyszłość" zrealizaował projekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1717 0 KOMPRACHCICE - JACZOWICE NA ODCINKU OD KOMPRACHCIC DO SZYDŁOWA OD KM 2+200 DO KM 7+200 - II i III - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 0 Komprachcice - Jaczowice:
PDFProjekt PRO WO 3_1_2 Powiat Opolski zakończenie.pdf


Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska, Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „Inwestujemy w Twoja przyszłość” zrealizował projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – II etap” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PDFInformacja - ograniczenie niskiej emisji II etap - zakończenie.pdf