WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencji

Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2014 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, po uprzednim zapoznaniu się z opinią RIO w Opolu oraz opinii Komisji Rewizyjnej w ww. sprawie.

Następnie po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2014 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium.

Ponadto przedstawiono i podjęto projekty uchwał w sprawach zmieniających zmieniających uchwałę budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. oraz zmieniającą uchwałę w sprawię wieloletniej prognozy finansowej. Przyznano dotację celową z  budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r. Podjęto również uchwały w sprawie wyłączeń i likwidacji  dotyczących szkół  uzupełniających i dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Opolski w Tułowicach, Niemodlinie, Ozimku i Chróścinie. Ustalono diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych powiatu. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie, a także w sprawie: przyjęcia do realizacja zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej z zapleczem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy Zespole  Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie”. Zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.