×
×

Szkolenie obronne i zarządzania kryzysowego powiatu opolskiego

 

W dniach 20-22 maja 2015 r. odbyło się szkolenie kadry kierowniczej  i pracowników realizujących zadania obronne i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Opolu oraz urzędów miast i gmin powiatu opolskiego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele służb i inspekcji Powiatu Opolskiego.

Przedstawione zostały zagadnienia:

  • strategii bezpieczeństwa narodowego w województwie, ochrony ludności,
  • planowania ochrony zabytków w świetle wystąpienia zagrożenia państwa i wojny,
  • działania Kuratorium Oświaty i Wydziału Oświaty Starostwa na wypadek wojny,
  • zagrożenia związane z cyberterroryzmem,
  • działań antyterrorystycznych,
  • współpracy cywilno-wojskowej w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Praktycznie wykonano trening obsady stanowisk kierowania Starostwa i gmin na wypadek wojny. Instruktorzy PCK przeszkolili uczestników z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. W ramach zadań OC przeprowadzono szkolenie strzeleckie z broni pneumatycznej zakończone zawodami uczestników. Szkolenie podniosło stan wiedzy pracowników samorządowych o zadaniach realizowanych na rzecz obronności i obrony cywilnej naszego powiatu.