×
×

Konwent Starostów Województwa Opolskiego w Starostwie Powiatowym w Opolu

 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Opolu odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie Województwa Opolskiego oraz zaproszeni goście: przedstawicielki środowisk pielęgniarek i położnych z Panią Krystyną Ciemniak Przewodniczącą Opolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na czele oraz dyrektorzy szpitali. Podczas dyskusji omówiono sytuację służby zdrowia w województwie opolskim, ze szczególnym uwzględnieniem postulatów płacowych pielęgniarek i położnych. Następnie przedstawiono możliwości współfinansowania inwestycji drogowych ze środków krajowych i funduszy europejskich oraz omówiony postępy prac nad wprowadzeniem planów transportu zrównoważonego w poszczególnych starostwach.