×
×

VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencji

 

Goście
Komendant Miejski Policji w Opolu inspektor Ireneusz Jaroszyński przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2014 r. Zaproszenie przyjął również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Paweł Kielar. który zapoznał radnych z informacją o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Opolu. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pani Marzena Nanowska-Geisler opowiedziała o działaniach Stacji w roku 2014, Karolina Pomorska - Wypchło, zastępca powiatowego lekarza weterynarii Opolu przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego w roku 2014.

Uchwały
Radni Powiatu Opolskiego podjęli uchwały w następujących sprawach: rozpatrzyli skargę na działalność Starosty Opolskiego, uznając ją za bezzasadną, przyjęli uchwałę określającą na 2015 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych. Ustalili, że Gmina Łubniany będzie organizatorem XV Dożynek Powiatowych i wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tułowicach oraz na obciążenie nieruchomości gruntowej w m. Tułowice odpłatną służebnością przesyłu. Na zakończenie wyrazili zgodę na zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na rok 2015, a co za tym idzie w wieloletniej prognozie finansowej.