×
×

III sesja Rady Powiatu Opolskiego

29 grudnia radni powiatu opolskiego spotkali się na III sesji. Przyjęli protokół z poprzedniej sesji, wysłuchali sprawozdania z działań Zarządu Powiatu Opolskiego i podjęli uchwały. Najistotniejszą z uchwał była uchwała budżetowa na 2015 rok, którą radni zatwierdzili jednogłośnie.

W 2015 roku powiat zaplanował wydatki na poziomie 74 870 962 zł.

Ponad 17 mln (22,8% budżetu) otrzyma oświata. Z tych pieniędzy będą między innymi utrzymywane specjalne szkoły podstawowe, licea, gimnazja i pokrywane koszty dokształcania kadry pedagogicznej.

Utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów pomocy społecznej i rodzin zastępczych będzie kosztowało powiat opolski 17 044 559 zł. (22,8%). Na rehabilitację zawodową i społeczną i utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przeznaczono 2 248 602 zł.  

7 725 434 zł (10,3%) budżetu to wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą. Pieniądze przeznaczone są na właściwe funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych i pomoc materialną dla uczniów.

10 181 476 zł (13,6% ) radni przeznaczyli na poprawę i utrzymanie infrastruktury drogowej. Ponad połowę (5 135 482 zł) na inwestycje, a resztę na bieżące utrzymanie. W ramach zadań inwestycyjnych odbudowana zostanie droga powiatowa nr 1184 w Graczach, co będzie kosztowało 4 226 750 zł, rozbudowana droga nr 1725 w Brzeziu (I etap), wykonana kanalizacja deszczowa w ciągu drogi 1703  w Masowie. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych powiat rozbuduje usługi elektroniczne dla mieszkańców - realizując program Budowa użytecznych usług e – PUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia administracji publicznej za 1 692.000 zl. Powiat opolski na zadania inwestycyjne w 2015 roku wyda 8 364 214 zł.     

Radni zatwierdzili także wykonanie przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczy organizacji kwalifikacji wojskowej, delegowali spośród siebie członków do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - panów Norberta Halupczoka i Antoniego Gryca, zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej, dokonali zmian w bieżącej uchwale budżetowej (2014) i w wieloletniej prognozie finansowej  oraz ustalili wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.