WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Badanie satysfakcji pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

Badanie ma na celu zebranie opinii pacjentów i ocenę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym (poszczególnych województw). W ramach badania pacjenci oceniają 3 obszary opieki zdrowotnej: podstawową opiekę zdrowotną (np. lekarza rodzinnego), specjalistyczną opiekę zdrowotną, opiekę zdrowotną w szpitalach.
Każdy pacjent może wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wypełnienie do 19 grudnia 2014 r. ankiety dostępnej na stronie www.IndeksOchronyZdrowia.pl. Szerokie zainteresowanie pacjentów ankietą i uzyskanie jak największej liczby odpowiedzi jest warunkiem reprezentatywności wyników badania, tj. możliwości uogólnienia ich na całą populację województwa opolskiego.