×
×

Adam Hałajko stypendystą Prezesa Rady Ministrów

  Adam Hałajko uczeń klasy 3A Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku otrzymał z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce, wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przyznał 3.786 stypendiów.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11.000.000 zł. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 18.  GRATULUJEMY !