WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

41. posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego

 

 

14 listopada br. na zamku w Prószkowie Radni Powiatu Opolskiego obradowali nad ostatnimi uchwałami IV kadencji.

Przyjęli między innymi program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, w którym za priorytetowe uznano działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki i sportu. Dokument został poddany konsultacjom społecznym. Rada wyraziła także zgodę na powierzenie gminom Dobrzeń Wielki i Dąbrowa zadań z zakresu zarządzania drogami. Dzięki temu Czarnowąsy zyskają nowy parking przy ul. Wolności, a w Dąbrowa opracuje projekt budowlano – wykonawczy remontu odcinka pomiędzy pl. Powstańców Śląskich a ul. Lipową. Następnie wystosowali apel do Ministra Zdrowia o zwiększenie środków przewidzianych dla województwa opolskiego na finansowanie procedur medycznych przez NFZ w roku 2015 i ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu opolskiego na rok następny. Uwzględniając nowelizację ustawy o systemie oświaty uchwalili zasady udzielania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, doprecyzowali obowiązujące przekazywania, rozliczania i kontroli ich wykorzystania i rozszerzyli katalog szkół i placówek, które mogą taką dotację otrzymać. Na zakończenie Henryk Lakwa starosta opolski i Leonarda Płoszaj wicestarosta podziękowali wszystkim Radnym za czteroletnią współpracę, a Stefan Warzecha przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego odczytał list skierowany do Rady Powiatu Opolskiego od Ryszarda Wilczyńskiego wojewody opolskiego.