WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Krysysowego w sprawie procedury postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia gorączką krwotoczną ebola na terenie powiatu opolskiego

 

 
22 października br. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  omówił procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie powiatu opolskiego gorączką krwotoczną ebola. W spotkaniu udział wzięli Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Wójtowie i Burmistrzowie, Powiatowy Inspektor Sanitarny wraz z osobami odpowiedzialnymi w PSSE za postępowanie w chorobach zakźnych, przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego PSP w Opolu, Kierownik PCZK, Kierownik Grupy Planowania Cywilnego PCZK.

Spotkanie rozpoczęło się od informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat gorączki ebola i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla stanu sanitarnego powiatu opolskiego. Nastepnie przedyskutowano procedury postępowania w wypadku wystąpienia choroby.
Plan zabezpieczenia sanitarno epidemiologicznego i algorytm postępowania oraz sposoby zabezpieczenia kwarantanny osób mających kontakt z podejrzanymi o zarażenie ebolą,  omówił Adam Mataniak. Na spotkaniu zaktualizowano istniejące procedury i uszczegółowione je poprzez weryfikację i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań w urzędach gmin. Zwrócono również  uwagę na możliwość wystąpienia zagrożeń ze strony innych chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz współdziałania służb powiatowych z samorządami gminnymi, między innymi w kewstii wyznaczenia miejsca kwarantanny.