×
×

Dzień Edukacji Narodowej w powiecie opolskim

POZWÓLMY UCZNIOM SWOBODNIE LATAĆ, takie motto towarzyszyło tegorocznym obchodom Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Impreza rozpoczęła się wykładem „ Rola szkoły w rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży”, który wygłosiła  Małgorzata Szeląg – dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces wychowawczy, podziękować za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Ważność tego święta potwierdzili swoją obecnością miedzy innymi: Anna Wolny – Miksa  zastępca przewodniczącego Rady Powiatu, Małgorzata Szeląg – dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Leonard Pietruszka – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu, Krzysztof Wysdak i Zofia Kotońska, członkowie Zarządu Powiatu, Marzena Kazin sekretarz Powiatu, Mariola Konachiewicz skarbnik powiatu.
Nagrody dyrektorów wręczyli swoim pracownikom dyrektorzy jednostek oświatowych, a nagrodę Starosty wręczali Henryk Lakwa starosta opolski i Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski.
Święto miało nietypowy charakter z uwagi na połączenie dnia nauczyciela ze świętem pracownika socjalnego, włączając pracowników domu pomocy społecznej i osoby, które niedawno jeszcze funkcjonowały w systemie oświaty jako wychowawcy, a od  stycznia br. otrzymali status pracownika socjalnego, mowa o opiekunach  w domach dziecka. Całość imprezy uświetnili uczniowie z Zespołu Szkół w Tułowicach programem artystycznym pt. „ Anioły nie są białe lecz zielone” przygotowanym pod kierunkiem pani Grażyny Skrok.