×
×

IV Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu

 
W ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, 3 października 2014 roku na Strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, odbyły się IV Zawody Strzeleckie Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Opolu, Miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.
Patronat honorowy nad Zawodami objął Starosta Opolski Henryk Lakwa.

Udział wzięło 19 zespołów z: Urzędu Gminy Chrząstowice, Urzędu Gminy Dąbrowa, Urzędu Gminy Łubniany, Urzędu Gminy Komprachcice, Urzędu Miejskiego w Ozimku, Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Urzędu Gminy Turawa, Urzędu Gminy Murów, Urzędu Miejskiego w Prószkowie, Urzędu Gminy Tarnów Opolski, Starostwa Powiatowego w Opolu, Urzędu Miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Drużyny startujące w turnieju składały się z trzech zawodników, którzy wykonywali strzelania dokładne z pistoletu GLOCK 17 i dynamiczne z pistoletu maszynowego MP – 5 i SCORPION EVO 3. Najlepsza ósemka rywalizowała w strzelaniu finałowym z pistoletu maszynowego AKms.

Klasyfikacja indywidualna zawodów:

I miejsce – Wiesław Kozik – Urząd Miejski w Niemodlinie
II miejsce – Szymon Wiener – Opolski Urząd Wojewódzki II
III miejsce – Wojciech Merkel – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II
IV miejsce – Janusz Górka – Urząd Gminy Łubniany
V miejsce – Jerzy Najbar – Urząd Gminy Komprachcice
VI miejsce – Marek Pietruszka – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II
VII miejsce – Piotr Szewczuk – Urząd Miasta Opola II
VIII miejsce – Tomasz Kostuś – Zarząd Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego I

Klasyfikacja zespołowa zawodów:

I miejsce – Urząd Miasta Opola II (Dariusz Pawłowski, Sebastian Smoliński, Piotr Szewczuk) 
II miejsce – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II (Adam Maciąg, Wojciech Merkel, Marek Pietruszka)
III miejsce – Starostwo Powiatowe w Opolu (Adam Mataniak, Mirosław Kazin, Adam Szkulik)
IV miejsce – Urząd Miejski w Niemodlinie (Wiesław Kozik, Witold Kuriata, Krzysztof Piątek)
V miejsce – Opolski Urząd Wojewódzki II (Szymon Wiener, Grzegorz Szulc, Andrzej Dominiak)

Zawody strzeleckie miały na celu aktywizację pracowników jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, obronności, ochrony ludności i zapobiegania przestępczości oraz innych działań prewencyjnych na rzecz społeczności lokalnej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocję jednostek samorządu terytorialnego we współpracy z Policją i organizacjami pozarządowymi, integrację pracowników jednostek samorządu terytorialnego i funkcjonariuszy Policji, popularyzację i promowanie sportów strzeleckich i rywalizacji fair play, jako alternatywy na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz formę doskonalenia zawodowego. Zawody strzeleckie były także częścią praktyczną szkolenia obronnego zorganizowanego w minionym tygodniu przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

Źródło: http://opole.policja.gov.pl/ Komenda Miejska Policji w Opolu 
Zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Opolu