WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Teoria i praktyka w zakresie obronności kraju

W dniach 24 – 26. 09.br. osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w powiecie opolskim zostały przeszkolone teoretycznie i praktycznie w ramach zadań wynikających z obronności. W szkoleniu udział wzięła Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski.

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia państwa i prowadzenia działań wojennych adekwatnie do zakresu obowiązków omówili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Geodezji i Kartografi. Starszy chorąży sztabowy S.Gaweł z 10 Brygady Logistycznej w Opolu wskazał na doświadczenia żołnierzy z  misji w Iraku i Afganistanie oraz przedstawił zasady udziału wojska w likwidacji zagrożeń w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy poznali także zagrożenia związane z cyberterroryzmem i sposoby radzenia sobie z nimi. Na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki omówiono organizację zastępczych miejsc szpitalnych. Pozamilitarne zasady współpracy cywilno-wojskowej w czasie przygotowań obronnych wskazał przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Opolu. W części praktycznej instruktorzy PCK uczyli jak udzielić pierwszej pomocy ofiarom ataku terrorystycznego i wypadków masowych. Odbył się również trening funkcjonowania stałego dyżuru starosty opolskiego we współdziałaniu ze stanowiskami kierowania Wójtów i Burmistrzów i trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Przedłużeniem części praktycznej szkolenia był udział dwóch drużyn Starostwa w zawodach strzeleckich organizowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu (3.10.14).
 

 
Zdjęcia: Adam Mataniak