×
×

Szlak zamków, pałaców i ks Jana Dzierżona

OPOLE – KARŁOWICE (ok. 26 km):
Szlakiem zamków, pałaców i księdza dr Jana Dzierżona
Opole – Niewodniki – Narok – Popielów – Karłowice

Niewodniki:

 • Pałac (1870) Wichelhausów, otoczony zabytkowym parkiem – obecnie restauracja z hotelem.

Narok:

 • Pałac z 1752 roku, zbudowany przez rodzinę von Beess, przebudowany przez rodzinę Wichelhaus, utrzymany w stylu neogotyckim (własność prywatna)

Stare Siołkowice:

 • użytek ekologiczny „Gęsi staw”.

Popielów:

 • liczne pomniki przyrody:  dęby szypułkowe, wśród nich 600-letnia „Klara”; świerk pospolity, zrośnięty z czterema dębami szypułkowymi, lipa drobnolistna – 300 lat
 • Kościół drewniany, cmentarny, p.w. św. Andrzeja z roku 1645, wewnątrz polichromie, prawdopodobnie współczesne budowie kościoła, barokowe XVII i XVIII wieczne rzeźby i obrazy.
 • Kościół murowany p.w. Najświętszej Marii Panny z końca XIX wieku, barokowe ołtarze boczne z XVII wieku.
 • Dom Jakuba Kani – śląskiego poety (teren prywatny)  
kościól cmentarny w Popielowie.jpeg

Karłowice:

zamek w Karłowicach.jpeg
 • zamek z XIV wieku rodu von Tschammer, od 1440 von Bees, w roku 1565 zakupiony przez Piastów Brzeskich, utrzymany w stylu gotyckim z barokową kaplicą – obiekt prywatny.
 • Kościół pw. św. Michała Archanioła, ołtarz główny z XVIII wieku, dwudzielne stalle z końca XVI w. i ołtarze boczne z XVII w.
 • Dom księdza dr Jana Dzierżona, odkrywcy partenogenezy pszczół, reformatora, konstruktora nowoczesnego ula szafkowego.
 • Ksiądz Dzierżon przeżył w Karłowicach 49 lat, tu dokonał swych największych odkryć. Dróżką (obecnie ul. Dzierżonia) podążał na msze św. do zamkowej kaplicy.
 • Na fasadzie – polska i niemiecka tablica informacyjna, obecnie mieszkanie prywatne, niedostępne dla zwiedzających, niestety brak pamiątek po Dzierżonie.
 • Aleja dębów szypułkowych przy drodze z Karłowic do Stobrawy – 220 lat.
Centrum wsi Karłowice z widokiem na Dom ks.jpeg