×
×

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

Radni Powiatu Opolskiego  zapoznali się z podsumowaniem minionego roku w oparciu o Raport o stanie Powiatu Opolskiego w roku 2023, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi.

- Warto podkreślić, że w tym roku absolutorium, jest de facto oceną działań i gospodarowania finansami dla poprzedniego Zarządu Powiatu, nowy działa bowiem niespełna dwa miesiące – mówi starosta opolski Henryk Lakwa.

Tegoroczny Raport o stanie Powiatu oraz przygotowane w oparciu o ten dokument podsumowanie to informacja o stanie finansów, realizacji zadań czy inwestycjach również dla nowych radnych.

W 2023 roku sytuacja finansowa Powiatu była stabilna, co umożliwiło niezakłóconą realizację zaplanowanych zadań – mówi Mariola Konachiewcz, skarbnik powiatu.

- Dochody Powiatu Opolskiego wyniosły w roku 2023 – 128 410 000  zł.  Wydatki natomiast – 130 167 000 zł . Wydatki inwestycyjne wyniosły 23 477 000 zł, w tym na inwestycje drogowe Powiat przeznaczył 21 260 000 zł.  Deficyt został pokryty z nadwyżki z lat poprzednich oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu – podsumowuje skarbnik.

- W ubiegłorocznym rozdysponowaliśmy dotacje do wymiany kopciuchów, na renowację zabytków, wsparliśmy również Policję i Straż – mówi Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolska.

Jedną z najpoważniejszych inwestycji w roku 2023, biorąc pod  uwagę zakres prac, była przebudowa mostu w ciągu drogi przy ul. Kolejowej w Ozimku Koszt 3,2 mln zł. Powiat zdobył 1, 6 mln zł dofinansowania.

W trakcie roku udało się pozyskać 5 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi w Popielowie, która wystartowała w tym roku.

- Powiat przeprowadził też dużą i niezwykle potrzebną inwestycję jaką była totalna przebudowa  Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Dzięki temu wnętrze budynku zostało dopasowane do obecnych wymogów. Ale przede wszystkim dzieci mają teraz o wiele lepsze warunki. Koszt to 1,8 mln zł, prawie 300 tys. zł to dofinansowanie – przypomina starosta.

Rok 2023 to również zakończenie rewitalizacji zabytkowego parku przy naszym Zespole Szkół w Tułowicach. Powiat pozyskał na ten cel ponad 1 mln zł dofinansowanie z UE. Całość kosztowała 2,8 zł. 14 tysięcy bylin, odnowione ścieżki, odrestaurowane przypałacowe ziemianki, do których mogą zajrzeć zwiedzający, repliki rzeźb jeleni na słupach bramnych, to tylko część tej metamorfozy. Park jest otwarty dla zwiedzających.

W minionym roku Powiat Opolski jako pierwszy w województwie zaczął aktualizować mapy i bazy danych przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego, czyli drona. To niewielkie urządzenie jest w stanie zbierać więcej danych terenowych w ekspresowym tempie, co daje wymierne oszczędności, zarówno jeśli chodzi o dokładność, o pieniądze, jak i o czas, którego zyskuje się więcej na załatwianie spraw geodezyjnych.

Rok 2023 to również przebudowa drogi powiatowej w Chrząstowicach. Kosztowała 2, 6 mln zł dofinansowanie – 2,3 mln zł. Kolejne inwestycje drogowe to - remont na odcinku Ligota Prószkowska – Jaśkowice za ponad 900 tys. zł. z dofinansowaniem w kwocie – prawie pół miliona zł, przebudowa drogi Magnuszowice – Gracze za 2 mln zł, z dofinansowaniem – 1 mln, dalej - przebudowa drogi w Domecku za ponad 800 tys. zł, dofinansowanie – 391 tys. zł, oraz rozbudowa drogi w Grabczoku przy ul. Wiejskiej za 2,4 mln zł, 1,2 mln - to pozyskane dofinansowanie. To najważniejsze z ubiegłorocznych inwestycji drogowych.

Pod koniec minionego roku Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowy na wykonanie dwóch inwestycji, które wystartowały już w 2024. To budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Niwkach, na którą Powiat uzyskał 1,2 mln zł dofinansowania, oraz przebudowa drogi powiatowej, przede wszystkim budowa chodnika w Nowych Budkowicach z dofinansowaniem – 162 400 zł.

- Po uzyskaniu absolutorium dziękuję w sposób szczególny skarbnikowi Powiatu Marioli Konachiewicz oraz naszemu Wydziałowi Finansowemu za pracę przy konstruowaniu i realizacji budżetu. Dziękuję wszystkim współpracownikom i pracownikom Starostwa oraz naszych jednostek, dziękuję członkom Zarządu i radnym poprzedniej kadencji. A przed nową Radą i Zarządem - kolejne wyzwania – podsumowuje starosta.

___________________________________________________

Raport inny niż dotychczas

W tym roku podczas sesji absolutoryjnej kluczowe informacje z Raportu o stanie Powiatu w roku 2023 zostały przedstawione w innej formule niż dotychczas. Przygotowali go uczniowie technikum o profilu fotografia i multimedia w naszym Zespole Szkół w Ozimku. Była to dla nich możliwość wykorzystania umiejętności w praktyce, po drugie - wyzwanie związane ze specyfiką tematu oraz dawka wiedzy – czym zajmuje się Powiat, czyli edukacja obywatelska w praktyce.

Młodzi ludzie w oparciu o tegoroczny Raport nagrali materiał filmowy z inwestycji, kluczowe informacje i wypowiedzi. Powstał film z w Raportu z perspektywy młodych mieszkańców powiatu. Będzie wykorzystany, lub jego fragmenty, do promocji działalności powiatu, a może i podczas zajęć z edukacji obywatelskiej. Radni bardzo pozytywnie ocenili materiał, przygotowany z perspektywy młodych ludzi. Siłą rzeczy znalazły się w nim nie wszystkie, ale najważniejsze informacje.

Film przygotowały, uczennice: Marta Wysoczańska i Wiktoria Koj oraz nauczyciel przedmiotów kierunkowych Pan Michał Kokot.

O tym, że przygotowanie filmu było dla nich atrakcyjną lekcją wychowania obywatelskiego w praktyce mówiły na końcu filmu jego autorki. Materiał, lub jego wycinki, będą dostępne wkrótce na stronie lub w mediach społecznościowych Powiatu.