×
×

Trwa rozbudowa drogi w Niwkach!

 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1745 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Niwki” - tak brzmi nazwa tego zadania. Jest jedną z tegorocznych inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Opolski. Współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.218.740,89 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.523.426,12 zł.

Poniższe zdjęcia obrazują stan zaawansowania prac w drugiej połowie maja. Obecnie pozostało tylko położenie dywanika asfaltowego, a już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z rozbudowanej jezdni na odcinku 400 m oraz poboczy na odcinku 659 m. Powstanie również 408 m drogi dla pieszych i rowerzystów, wyposażonej w odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Ważnym elementem projektu jest budowa przejścia dla pieszych i rowerów.