×
×

Powiat Opolski będzie liderem ważnego projektu!

Powiat Opolski będzie liderem partnerskiego projektu budowy infrastruktury pieszo-rowerowej. Radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do tego projektu. Kolejny krok to złożenie, wraz z partnerskimi samorządami, wniosku o dofinansowanie. - Mamy wielkie nadzieje, że uda nam się pozyskać te pieniądze - mówi starosta Henryk Lakwa.
Powiat ma już doświadczenie w koordynowaniu partnerskich projektów, obejmujących nie tylko nasze gminy, ale i całe województwo. Mowa o wcześniejszych projektach budowy ścieżek pieszo - rowerowych oraz o projekcie e-usług geodezyjnych i kartograficznych, który objął wszystkie powiaty.
- Szacunkowy koszt projektu budowy infrastruktury pieszo - rowerowej to ok. 60 mln zł, wnioskujemy o 85 procent dofinansowania - zaznacza starosta.
O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.
sesjaprojekt.jpeg