×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad II Sesji Rady Powiatu Opolskiego VII kadencji

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego (23,89KB)
PDFGłosowanie nad kandydaturą Radnej Katarzyny Szczemirskiej (24,00KB)
PDFGłosowanie nad kandydaturą Radnego Antoniego Gryca (24,01KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego (24,20KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Opolskiego (24,31KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Poprawna dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, Działanie 3.2 Mobilność Miejska w ZIT (24,74KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,17KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,23KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chrząstowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,18KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chrząstowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,18KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,18KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,24KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,17KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,18KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,17KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (24,22KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027 (24,24KB)
PDFPodjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024 (24,11KB)