×
×

Wyjątkowa nagroda dla wicestarosty!

Wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj otrzymała zaszczytny tytuł  "Zasłużony dla Gminy Ozimek" . Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Radę Miejską w Ozimku. Wręczenie nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Ozimku.
 
Z tej okazji wzięli w niej udział między innymi: wojewoda opolski Monika Jurek, marszałek województwa Andrzej Buła, starosta Henryk Lakwa, przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Jarosław Krzyścin, członek Zarządu Powiatu Bartosz Wajman. - To dla mnie wyjątkowy dzień. Z całego serca pragnę wyrazić swoją ogromną wdzięczność za nadanie mi tytułu „Zasłużony dla gminy Ozimek" - podkreślała wicestarosta odbierając odznaczenie. - To dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. [...] Wasze uznanie jest dla mnie nie tylko nagrodą, ale także inspiracją do dalszych działań na rzecz naszego wspólnego dobra." Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek odczytał uzasadnienie, wymieniając kluczowe zasługi Leonardy Płoszaj. Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Olbryt i wiceprzewodniczący Marek Elis złożyli życzenia i gratulacje w imieniu całej Rady.
 
„Społeczniczka, innowatorka, samorządowiec i wielka patriotka swojej ziemi – nakreśla sylwetkę Leonardy Płoszaj ”Nowa Trybuna Opolska”. Gazeta wspomina o jej pracy w oświacie, przez blisko trzy dekady, jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół gminnych. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej, studiów podyplomowych na UO i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. „Zawsze była zaangażowana w działalność społeczną, inicjowała niekonwencjonalne działania na rzecz oświaty. Organizowała też wiele przedsięwzięć obywatelskich, edukacyjnych czy charytatywnych jak: „Wojewódzki Wielobój Sportowy dla Dzieci Niepełnosprawnych (2000-2006), czy wypoczynek letni dla dzieci z Białorusi i Ukrainy, które gościły w Ozimku. W 2015 roku została uhonorowana przez Polski Związek Niewidomych - Okręg Opolski odznaką „Przyjaciel Niewidomych". Pozyskała sponsorów i zorganizowała transporty humanitane, które dotarły na front na Ukrainie"

Dodajmy, że aktywnie działała w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Jej dokonania w oświacie znalazły wyraz w nagrodach i odznaczeniach Kuratora Oświaty, Komisji Edukacji Narodowej. Podejmowała liczne przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne służące gminie Ozimek i i jej mieszkańcom. Inicjatorka niekonwencjonalnych i nowatorskich działań na rzecz oświaty.

"(...) Jest liderem społeczności lokalnej, osobą szczególnie zaangażowaną i cenioną w środowisku lokalnym, radną Rady Miejskiej w Ozimku (1994 – 1998) i radną Powiatu Opolskiego sześciu kadencji, w tym przez cztery na stanowisku Wicestarosty. Współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami, promując Powiat Opolski i Ozimek w województwie i kraju. Aktywnie wspiera realizację inwestycji na terenie gminy Ozimek: budowę dróg, rond, ścieżek rowerowych, chodników, jest inicjatorką utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Ozimku” – podkreśla „NTO”.

Nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Ozimek” jest formą uznania dla dotychczasowych działań Leonardy Płoszaj. Dołączamy się do gratulacji i życzymy wielu sukcesów!