×
×

Konferencja „Prószkowska Pomologia, wczoraj, dziś i jutro”

 

30 maja br. w sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Opolskiego - Collegium Maius w Opolu Uniwersytet Opolski zorganizował konferencję „Prószkowska Pomologia, wczoraj, dziś i jutro”.

Dzięki możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich na lata 2014-2020 istnieje szansa na utworzenie na terenie byłego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie  - "Centrum szkoleniowo-badawczego dla potrzeb  rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego" pod auspicjami i kierownictwem Uniwersytetu Opolskiego.

O potencjalnych możliwościach Pomologii dyskutowało środowisko akademickie wraz z przedstawicielami powiatu opolskiego i gminy Prószków

Obecny na konferencji Marszałek Województwa Opolskiego zapewnił o pełnym poparciu i pomocy w ubieganiu się o fundusze unijne na cel utworzenia ww. centrum.

Prelegentami obok Starosty Opolskiego byli m.in. prof. Uwe Szmidt z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, prof. Lena Ekelund z Uniwersytetu Landbruks Alnarp w Szwecji, prof. Jerzy Puchalski, dyrektor Centrum Różnorodności Biologicznej PAN, Ogrodu Botanicznego w Warszawie-Powsinie, dr Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, przewodniczący Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce.