×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad I Sesji Rady Powiatu Opolskiego VII kadencji

PDFGłosowanie w sprawie ustanowienia członków Komisji Skrutacyjnej w liczbie trzech (24,05KB)
PDFGłosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów (23,96KB)
PDFGłosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Zofia Kotońska 2. Katarzyna Szczemirska 3. Aleksandra Czech (24,07KB)
PDFGłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego (24,06KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego (41,23KB)
PDFGłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego (24,17KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego (41,23KB)
PDFGłosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad (23,91KB)
PDFGłosowanie w sprawie ustanowienia członków Komisji Skrutacyjnej w liczbie trzech (23,96KB)
PDFGłosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej (24,01KB)
PDFGłosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Magdalena Kotula 2. Katarzyna Szczemirska 3. Aleksandra Czech (23,99KB)
PDFGłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Starostę Opolskiego (23,99KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Opolskiego (41,23KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego (41,23KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Opolskiego (41,23KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Opolskiego (41,23KB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej powołanej w dniu 7 maja 2024 r. na I Sesji rady Powiatu opolskiego do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Opolskiego (41,23KB)
PDFGłosowanie na Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego Alicję Trychan (24,06KB)
PDFGłosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego Krzysztofa Wysdaka (24,02KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego Beatę Wolny (23,95KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego Aleksandrę Czech (23,92KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego Joachima Świerca (23,85KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego (23,96KB)
PDFGłosowanie na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego Beatę Wolny (24,06KB)
PDFGłosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego Magdalenę Kotulę (24,13KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego Agnieszkę Grodziecką-Makulską (24,04KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego Katarzynę Szczemirską (24,04KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego Mirosława Czerpaka (23,87KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego (23,98KB)
PDFGłosowanie na Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego Antoniego Gryca (24,02KB)
PDFGłosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego Dariusza Segieta (24,11KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego Magdalenę Kotulę (24,03KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego Aleksandrę Czech (23,93KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego Mirosława Rynkiewicza (23,90KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego (23,98KB)
PDFGłosowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego Jacka Sulikowskiego (23,97KB)
PDFGłosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego Katarzynę Szczemirską (24,09KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego Elżbietę Mojzyk (23,94KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego Joachima Świerca (23,89KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego Stefana Warzechę (23,91KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (23,93KB)
PDFGłosowanie na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego Agnieszkę Grodziecką-Makulską (24,21KB)
PDFGłosowanie na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego Elżbietę Mojzyk (24,27KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego Alicję Trychan (24,05KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego Krzysztofa Wysdaka (24,05KB)
PDFGłosowanie na Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego Krystiana Cichosa (24,04KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego (24,11KB)
PDFPodjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego (24,03KB)