×
×

Uchwała oraz postanowienie w sprawie scalenia gruntów