×
×

Trwa nabór na dotacje do wymiany kopciuchów

Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego.


Można już składać wnioski o dotację na rok 2024 r.


WAŻNE!!!
Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej lub osobiście 

bądź

poprzez e-puap:
adres do doręczenia poprzez e-puap:
/Powiat_Opolski/SkrytkaESP  lub /Powiat_Opolski/skrytka

złożyć wniosek (aktualny druk wniosku poniżej), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2024.doc.docx (17,38KB)
 


DLA KOGO DOTACJA?
Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

  • kocioł c.o. gazowy,
  • kocioł c.o. elektryczny
  • kocioł c.o. olejowy,

lub

  • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
  • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

  • 3.000 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
  • 3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
  • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
  • 3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Na pytania w sprawie dotacji odpowiadamy pod numerem 77 54 15 144.
 

Ogłoszenie w 2024 r. naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznychna inwestycje z zakresuochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.pdf.pdf (143,54KB)
Regulamin + Uchwała Nr XLV-316-18 RPO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.PDF (228,51KB)
Uchwała ZPO nr 3360-24 z dn. 9 kwietnia 2024 r.pdf (115,09KB)
Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2024.doc.docx (17,38KB)
piec1info.jpeg