×
×

Uczestniczymy w ważnym edukacyjnym projekcie

 

Za nami inspirująca konferencja pod hasłem "Efektywna komunikacja" , zorganizowana przez Powiat Opolski i Zespół Szkół w Tułowicach w ramach projektu finansowanego ze środków  KPO pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie". 

W dużym skrócie: projekt kładzie nacisk na ideę uczenia się przez całe życie, motywując do nieustannego rozwijania kompetencji i umiejętności, oraz do otwartości na nowe wyzwania. Nie chodzi tylko o dostosowanie uczniów do rynku pracy, ale o wszechstronne wsparcie zarówno dla uczniów, jak i osób poszukujących pracy.

Jak mówili organizatorzy spotkania : - Tworzymy sieć składającą się z różnorodnych podmiotów – doradców zawodowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędów pracy, urzędu marszałkowskiego, OCRG, a także przedsiębiorstw – aby doradztwo zawodowe było jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb rynku i oczekiwań pracodawców, poprzez wyjście poza dotychczasowe rozwiązania. Mówili o tym podczas konferencji przedstawiciele wcześniej wymienionych instytucji otoczenia biznesu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy i opolskiego PUP.

Natomiast głównym punktem programu był wykład dr Piotra Bębenka, który uświadomił wagę dobrej, skutecznej komunikacji, jako umiejętności, która jest kluczowa dla sukcesu firm, dobrej współpracy i przywództwa. Przekazał w atrakcyjnej formie wszystko czego nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć o dobrej komunikacji, uświadamiając, że to jedna z ważniejszych kompetencji miękkich w dzisiejszych czasach.

Jeden z innowacyjnych pomysłów całego projektu, który obejmuje wszystkie powiaty, to EduBus – mobilny punkt edukacyjny, który ma za zadanie edukować i informować o możliwościach dalszego kształcenia, zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników procesu edukacyjnego.