×
×

Oczyszczalnia w Antoniowie po modernizacji!

Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Antoniowie. Ta ważna dla Gminy Ozimek i dla nas wszystkich inwestycja kosztowała ponad 52 miliony złotych, z czego ponad połowa została sfinansowana z funduszy unijnych.

W związku z tym wydarzeniem wicestarosta Leonarda Płoszaj podkreśla: - Modernizacja oczyszczalni w Antoniowie to dowód na to, jak bardzo  samorządom zależy na ochronie naszego środowiska i zapewnieniu mieszkańcom dostępu do nowoczesnych i efektywnych usług komunalnych.

Przeprowadzona modernizacja objęła szereg kluczowych prac, które znacząco zwiększają wydajność i efektywność procesu oczyszczania ścieków, a także pozwalają na podłączenie nowych użytkowników.

- Realizacja tego zadania to nie tylko krok naprzód w dbałości o nasze środowisko naturalne, ale także dowód na to, jak ważna jest ciągła modernizacja infrastruktury komunalnej. Gratuluję Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi Wieszołkowi i Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie za skuteczną realizację projektu i wszystkim zaangażowanym w proces modernizacji - podkreśla wicestarosta.

Co  zrobiono w ramach tego zadania? Przebudowano część mechaniczną oczyszczania ścieków, zastępując starą kratę ręczną oraz piaskownik nowoczesnym zblokowanym urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków. Wykonano podziemną pompownię, która tłoczy ścieki do części biologicznego oczyszczania. Wybudowano reaktor biologiczny i tzw. osadnik wtórny, z którego oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika rzeki Mała Panew. Powstała nowa stacja zlewna. Zautomatyzowano procesy technologiczne tak, by usprawniały funkcjonowanie obiektu i ograniczyły angażowanie pracowników do prac najbardziej uciążliwych i ryzykownych dla zdrowia.