×
×

XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Opolskiego (30.04.2014r.) Starostwo Powiatowe w Opolu gościło Komendanta Miejskiego PSP w Opolu bryg. Pawła Kielara oraz zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - panią mgr inż. Bogusławę Korczyńską-Rożek.

Komendant Miejski PSP w Opolu przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren Powiatu Opolskiego), a następnie odpowiedział na pytania radnych.

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2013 rok, jak również udzieliła radnym odpowiedzi na zadane pytania.

W sesji udział wzięła także pani Elżbieta Ciupek - Dyrektor PCPR w Opolu.  Pani dyrektor zaprezentowała sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2013r.

Radni Powiatu Opolskiego 30 kwietnia 2014 r. na XXXVI sesji podjęli uchwały w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014r.  oraz powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Zadanie to dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1708 odcinek Chróścice - droga wojewódzka 454 na długości 840 metrów do ul. Kośnego w m. Chróścice. Gmina Dobrzeń Wielki zadeklarowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla ww. inwestycji.