×
×

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: podział środków z PFRON!

- Mam do przekazania ważne informacje dotyczące wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie. Nasza ostatnia sesja Rady Powiatu przyniosła decyzje, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości życia wielu naszych mieszkańców - mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Radni zdecydowali o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aż 100 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na rehabilitację zawodową, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Jestem przekonany, że te środki pomogą wielu osobom znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. Natomiast ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych zasilą rehabilitację społeczną -  wylicza starosta. 

- Z tej puli, 2 miliony złotych przeznaczymy na dofinansowanie naszych warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie Polskim i Starych Siołkowicach. Dodatkowo, 280 tysięcy złotych wesprze uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, które cieszą się wielką popularnością - dodaje Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolska. - Nie zapominamy również o potrzebie odpowiedniego wyposażenia – milion 146 tysięcy złotych przeznaczamy na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych.

- Kładziemy także duży nacisk na likwidację barier: w komunikowaniu się przeznaczamy 30 tysięcy złotych, w technologii – 170 tysięcy, a na eliminację barier architektonicznych również 170 tysięcy złotych. Na wsparcie w postaci tłumacza języka migowego oraz przewodnika dla osób niewidomych przewidujemy 10 tysięcy złotych, a na promocję aktywności fizycznej, kulturalnej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych – 28 tysięcy złotych - podsumowuje Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego.

- Wierzę głęboko, że te środki zostaną mądrze wykorzystane i przyczynią się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w naszej społeczności - podkreśla przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha.

pfron2.jpegpfron.jpeg