×
×

Cyberbezpieczny Samorząd: Pozyskaliśmy 850 000 zł dofinansowania!

- Ponieważ hakerzy nie oszczędzają również urzędów i instytucji samorządowych, a ich ataki nasilają się i są coraz groźniejsze, musimy  zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa, a to kosztuje. Dlatego cieszy pozyskanie dofinansowania, które nam to  umożliwi - mówi starosta Henryk Lakwa. Z tego artykułu dowiecie się też jakie korzyści wynikają z tego projektu dla mieszkańców?

- Projekt realizowany przez Powiat Opolski w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” polega na zwiększeniu bezpieczeństwa sieci wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu oraz w 7 jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego: w Zespołach Szkół w Tułowicach, w Prószkowie,  w Ozimku i w Niemodlinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - wymienia wicestarosta Leonarda Płoszaj.

- Pozyskane pieniądze pozwolą na modernizacje techniczno – informatyczne, z którymi nie możemy zwlekać i na konieczne szkolenia dla pracowników jednostek, dotyczące aktualnych cyberzagrożeń, szkolenia specjalistyczne dla służb informatycznych i kadry kierowniczej - podkreśla Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu. 

Projekt obejmuje: zakup sprzętu informatycznego, który pomoże zabezpieczyć sieci wewnętrzne, jak również wdrożenie właściwego systemu ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

- Nasi znakomici informatycy oraz Manfred Kupka z Wydziału Organizacyjnego, który zajmuje się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych to zespół szczególnie zaangażowany w ten projekt i bardzo im za to zaangażowanie dziękuję - zaznacza starosta.

Jakie korzyści wynikają z programu Cyberbezpieczny Samorząd dla mieszkańców? Czytaj dalej pod zdjęciem. A na zdjęciu: Henryk Lakwa ze współpracownikami zaangażowanymi w projekt i pozyskanie dofinansowania. 

it.jpeg

Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych i poufnych informacji: Modernizacja techniczno-informatyczna i wdrożenie systemów ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi znacząco zmniejszą ryzyko wycieku danych osobowych mieszkańców i informacji poufnych.

Poprawa dostępności i niezawodności usług publicznych: Wzmocnienie infrastruktury IT jednostek samorządowych może przyczynić się do bardziej stabilnego i niezawodnego dostępu do usług publicznych online, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącego zapotrzebowania na elektroniczne formy załatwiania spraw.

Podniesienie świadomości cyfrowej wśród mieszkańców i pracowników: Szkolenia dotyczące aktualnych cyberzagrożeń, zarówno dla pracowników jednostek, jak i potencjalnie dla szerszej społeczności, mogą zwiększyć świadomość zagrożeń cybernetycznych i nauczyć, jak się przed nimi chronić.

Zapewnienie ciągłości działania instytucji: W przypadku ataku cybernetycznego, dobrze przygotowana infrastruktura IT jest w stanie szybko przywrócić normalne funkcjonowanie, minimalizując zakłócenia w dostępie do usług publicznych.

Wzrost zaufania do instytucji samorządowych: Inwestycje w cyberbezpieczeństwo mogą zwiększyć zaufanie mieszkańców do samorządu jako instytucji, która dba o ochronę ich danych i zapewnia bezpieczne środowisko cyfrowe.