×
×

Czy w naszym powiecie jest bezpiecznie?

Ostatnie odprawy i komisje z udziałem opolskiej Policji były w dużej mierze poświęcone ocenie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. - Co mówią statystyki?

- Ubiegłoroczne zestawienia dotyczące liczby przestępstw, wykrywalności,  zdarzeń drogowych i tym podobnych danych są bardziej niż zadowalające, jeśli chodzi o teren naszego powiatu– ocenia starosta opolski Henryk Lakwa, który uczestniczył w spotkaniu komendant wojewódzką Policji i komendantem miejskim Rafałem Drozdowskim, który również ocenia miniony rok, jako bardzo dobry. Odnotowano spadki liczby przestępstw różnych kategorii, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności.

- Odnotowaliśmy w ubiegłym roku 1164 przestępstw, przy wykrywalności na poziomie 70 procent. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, odnotowaliśmy ich 570 – wylicza komendant Drozdowski. -  To o 111, czyli 16 procent, mniej  niż rok wcześniej, przy poziomie wykrywalności – 63 procent. To mówią statystyki. Nadal wyzwaniem jest dla nas bezpieczeństwo na drogach. Bo pomimo zaostrzenia przepisów, jeśli chodzi o sankcje, liczba zdarzeń drogowych utrzymuje się na takim samym poziomie, jak w roku poprzednim. Było ich na terenie powiatu w roku 2023  – 175.  Natomiast spadła liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym, z 12 w roku 2022 do 7 w roku ubiegłym.

Komenda Miejska przeprowadziła 45 000 badań kierowców na zawartość alkoholu, bądź środków odurzających i tu liczba nietrzeźwych utrzymała się na takim samym poziomie. –  Przeciwdziałanie takim zachowaniom kierowców jest jednym z naszych priorytetów – podkreśla starosta i chcemy w działaniach prewencyjnych, profilaktycznych mocno współpracować z samorządami, między innymi poprzez wsparcie kampanii informacyjnych i społecznych.

- Dziękuję wszystkim Policjantom z Komendy Miejskiej, komisariatów i posterunków na terenie powiatu za pracę, współpracę i wsparcie. Gratuluję wyników! - podsumowuje starosta.

policja1.jpeg