WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

INFORMACJA

o udzielonych w 2014 roku, spółkom wodnym, dotacjach z budżetu Powiatu

Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

O dofinansowanie kosztów bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wpłynęło 11 wniosków, które złożyło osiem spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego. Kryteria określone w Uchwale Nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz.155)  spełniło osiem wniosków, na łączną kwotę 52212,40 zł. Uwzględniając ocenę możliwości realizacji zadań objętych wnioskami oraz przewidywane efekty ich realizacji w celu uzyskania należytego funkcjonowania urządzeń wodnych, Zarząd Powiatu Opolskiego udzielił dotacji pięciu spółkom wodnym na kwotę 25000 zł.