×
×

Konkurs „Razem dla Seniorów”

PDFUlotka inicjatywy RAZEM DLA SENIORÓW.pdf (647,52KB)
PDFRegulamin Konkursu Razem dla Seniorów_wersja_PDF.pdf (816,76KB)
DOCXZał. nr 1 i 2_Formularz do Konkursu Razem dla Seniorów.docx (25,20KB)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace nad III edycją Konkursu „Razem dla Seniorów” organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs „Razem dla Seniorów” został zainicjowany przez Pierwszą Damę z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora 14 listopada 2021 r. i odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser—Dudy. Promuje on i nagradza najciekawsze działania aktywizujące i wspierające seniorów, które są realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Tym samym Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki podejmowane na rzecz osób starszych.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania, w porozumieniu z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, propozycji kandydatów (organizacje, ruchy społeczne, osoby i przedsięwzięcia) zasługujących na uhonorowanie w każdej z trzech poniżej wymienionych kategorii:
1. Młodzi Seniorom;
2. Seniorzy Seniorom;
3. Dla Seniorów — wszelkie działania o charakterze cyklicznym bądź jednorazowym podejmowane na rzecz seniorów.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom III edycji Konkursu planowane jest w Pałacu Prezydenckim pomiędzy 1 października, t. Międzynarodowym Dniem Osób Starszych a 14 listopada, tj. Ogólnopolskim Dniem Seniora w 2024 r.

Rekomendacje proszę przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezydenta RP — ul. Wiejska 10 (00-902, Warszawa) z dopiskiem Konkurs „Razem dla Seniorów” lub na adres e-mail:

Kandydaci powinni spełniać kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu „Razem dla Seniorów”, który załączam do Pana wiadomości, wypełnić formularz zgłoszeniowy, wyrazić swoją zgodę na udział poprzez podpisanie oświadczenia kandydata, jak również złożyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku.

Informacje dotyczące Konkursu „Razem dla Seniorów” i jego wcześniejszych edycji, znajdują się na prezydenckiej stronie internetowej, pod adresem: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla--seniorow

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z pracownikami Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP, pod numerami tel.: (22) 695-21-59, (22) 695-21-19 lub pisząc na adres e-mail: