×
×

Powiat Opolski wspiera kulturę i sport. Rusza konkurs na dofinansowanie projektów!

- Ogłosiliśmy konkurs na dofinansowanie projektów związanych z kulturą, sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego oraz promocją aktywności fizycznej. Z puli 80 tysięcy złotych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą uzyskać wsparcie finansowe dla swoich projektów – mówi starosta Henryk Lakwa.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Opolskiego i złożyć go osobiście lub wysłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Opolu najpóźniej do 1 marca 2024 roku. Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty są dokładnie opisane tutaj: https://bip.powiatopolski.pl/7049/otwarty-konkurs-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-oraz-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-powiatu-opolskiego-w-roku-2024.html?searchKey=2024

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z nimi, aby uniknąć pomyłek. 

Kryteria oceny

Projekty będą oceniane pod kątem ich znaczenia dla lokalnej społeczności, kwalifikacji osób realizujących zadanie, a także wkładu finansowego i osobowego. - Ważne jest dla nas zaangażowanie organizatorów i udział mieszkańców - wyjaśnia starosta.

Co dalej po aplikacji?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego. - Wszystkie złożone projekty zostaną dokładnie przeanalizowane. Cieszymy się, że udało nam się wznowić konkurs – podkreśla zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Anna Mikołaszewska.

monia1.jpeg