×
×

Edukacja przyszłości: AI i ChatGPT w naszym ZS Niemodlin

Nauczyciele z naszego Zespołu Szkół w Niemodlinie pogłębiali wiedzę o szansach i zagrożeniach jakie niesie AI i w szerszym zakresie badali możliwości ChatGPT w edukacji. My też zadaliśmy mu pytanie....

 
"Poznaliśmy proces uczenia się maszyn, sprawdzili działanie czatów Bard, GPT oraz innych aplikacji bazujących na AI. Nowoczesny nauczyciel, to nowoczesna edukacja. Dlatego chętnie doskonalimy własne umiejętności w zakresie technologii i innowacji" - czytamy na FB szkoły.
 
ChatGPT poproszony o - podkreślmy - maksymalnie krótką odpowiedź o swoje wady i zalety odpowiedział tak:
 
"Szanse:
Personalizacja nauki: ChatGPT może dostosować materiały dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i poziomu wiedzy uczniów, co zwiększa efektywność nauki.
Wsparcie nauczycieli: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak ocenianie prac czy odpowiadanie na częste pytania uczniów, pozwala nauczycielom skupić się na bardziej złożonych aspektach edukacji.
Dostęp do wiedzy: ChatGPT umożliwia szybki dostęp do ogromnej ilości informacji, wspierając uczniów w nauce i poszerzaniu wiedzy.
Zagrożenia:
Niezawodność informacji: Możliwość generowania przez ChatGPT treści nieprecyzyjnych lub błędnych, co wymaga krytycznego podejścia do weryfikacji informacji.
Zmniejszenie umiejętności interpersonalnych: Nadmierne poleganie na komunikacji z AI może ograniczać rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych wśród uczniów.
Zagrożenie dla prywatności: Użycie narzędzi opartych na AI w edukacji wiąże się z ryzykiem naruszenia prywatności uczniów i nauczycieli poprzez zbieranie i przetwarzanie ich danych."

 

Odpowiedzi Chat GPT może oczywiście wygenerować więcej i w różnym kontekście, w zależności od sformułowanego polecenia. Natomiast gorąco polecamy również uczniom i rodzicom artykuł o szansach i zagrożeniach ze strony AI. Link poniżej:
 
file:///C:/Users/USER/Downloads/Chat_GPT_w_szkole_Szanse_i_zagrozenia.pdf

 

czat gpt 1.jpeg