×
×

Jak PCPR integruje i inspiruje rodziny zastępcze?

W ostatnim czasie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Opolu zainicjowało nowatorski program skierowany do rodzin zastępczych i ich podopiecznych. Centrum Nauki i Eksperymentów w Opolu zaprosiło uczestników do udziału w wyjątkowych zajęciach, które połączyły edukację z zabawą, wprowadzając dzieci i ich opiekunów w zaczarowany świat nauki i eksperymentów.

 

Na finiszu ferii odbyło się spotkanie, które otworzyło drzwi do świata wiedzy, zachęcając do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez naukę i rozbudzanie ciekawości. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się programowania robotów, poznali zasady segregacji odpadów, odkrywali przyrodnicze niespodzianki pod mikroskopem. Zajęcia w pracowniach sensorycznych, układanie klocków i wiele innych aktywności wzbudziły entuzjazm zarówno dzieci, jak i dorosłych.

 

- Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Planowane są kolejne spotkania - zapowiada Iwona Rejnhard, dyrektor PCPR. - Dzięki nawiązanej współpracy z Centrum Nauki i Eksperymentów w Opolu, rodziny zastępcze będą miały regularną możliwość uczestniczenia w inspirujących zajęciach edukacyjnych. Spotkanie to miało również na celu integrację rodzin zastępczych, co jest szczególnie ważne w kontekście funkcjonowania i wsparcia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

pcfront3.jpeg

W Polsce, jak i w powiecie opolskim, obserwuje się niedobór rodzin zastępczych, zarówno spokrewnionych, jak i niespokrewnionych. Obecnie w powiecie funkcjonuje ponad 100 rodzin zastępczych różnego typu, jednak potrzeb jest znacznie więcej.

PCPR w Opolu zachęca osoby, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi zachęcają do kontaktu, by uzyskać więcej informacji, rozwiać wątpliwości, dowiedzieć się jak będą wspierani. PCPR oferuje kompleksowe wsparcie i szkolenia dla przyszłych rodziców zastępczych, żeby mogli  dobrze sobie radzić w tej roli.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27

45-005 Opole

Telefon: 77 44 20 504

Faks: 77 44 10 505

E-mail:  pcpropole@pcpropole.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 14:00