×
×

Nowy wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja? Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym również dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.

W związku z tym przed uzyskaniem porady w punkcie należy złożyć adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy obywatelskiemu stosowne pisemne oświadczenie.

Udzielanie darmowych porad prawnych lub obywatelskich na terenie Powiatu Opolskiego odbywa się w formie stacjonarnej na terenie każdej z gmin oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie porad prawnych/obywatelskich osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (osobom niedowidzącym, niesłyszącym, głuchym i głuchoniemym), porada może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat darmowych porad wraz z uaktualnianym wykazem punktów znajdują się tu na naszej stronie internetowej w zakładce :https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html