×
×

Uwaga kierowcy! Przypominamy o zmianach przepisów

Zmiany dotyczące rejstracji od 1 stycznia 2024 r.

Właściciel pojazdu  jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia :

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Termin ten biegnie  od dnia prawomocnego orzeczenia sądu w przypadku nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Jeśli nabywca pojazdu przekroczy termin jego rejestracji o 180 dni, wysokość kary wzrasta dwukrotnie -  na 1000 zł.

 

Jeśli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Jeśli tego nie uczyni w  ww. terminie podlega karze w wysokości  1000 zł.

Za przekroczenie terminu o 180 dni, wysokość kary wzrasta dwukrotnie - na 2000 zł.

Nadal pozostaje obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu i zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Kara za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu wynosi 250 zł.

rejestracja pojazdu.jpeg