×
×

Podpisanie Umowy Partnerskiej

 

W dniu 2 kwietnia 2014 r. na zamku w Prószkowie doszło do spotkania z okazji podpisania wspólnej Umowy Partnerskiej w sprawie projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej".  Zebranych gości przywitał Starosta Opolski Henryk Lakwa.

Liderem projektu jest Powiat Opolski, pozostali partnerzy to: Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki, Powiat Złotoryjski, Gmina Głubczyce, Gmina Prudnik, Gmina Głuchołazy, Gmina Głogówek, Gmina Kłodawa, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Cisek, Gmina Lubsza, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Olszanka i Gmina Branice.

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu terytorialnego poprzez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.

Całkowita wartość zadania to 3867 820 zł, dofinansowanie – 3 287 647 zł, wkład własny stanowią wynagrodzenia osób biorących udział w szkoleniach.

Dzięki otrzymanemu wsparciu przeszkolonych zostanie 956 pracowników wszystkich partnerów biorących w udział w projekcie, wdrożony zostanie nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego obsługę procesu świadczenia elektronicznych usług i stosowania ePUAP, utworzony zostaną Punkty Potwierdzeń Profili Zaufanych. Ponadto dzięki dofinansowaniu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie elektronicznych usług publicznych.