×
×

2023 - przypomnienie najważniejszych zadań

Powiat Opolski: podsumowanie mijającego roku 

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, czy rewitalizacja zabytkowych przestrzeni, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak dalszy rozwój usług e-geodezyjnych czy wykorzystanie dronów w geodezji to tylko kilka z wielu przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2023 przez Powiat Opolski – mówi starosta opolski Henryk Lakwa. Oto przegląd najważniejszych zadań. 

 

Przebudowa mostu w ciągu drogi przy ul. Kolejowej w Ozimku

Była konieczna ze względu na zły stan techniczny mostu. Efektem przebudowy jest nie tylko wzmocnienie konstrukcji mostu, ale także zwiększenie jego nośności. - Most ten miał do tej pory miał nośność - 30 ton, a po przebudowie będą to 42 tony. Tym samym obiekt spełnia nałożone zmianami w przepisach wymogi - mówi wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj.  

 

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i poszerzenie jezdni na ruchliwym odcinku z przysiółka Sokolniki do Dąbrowy. 

Przebudowa ul. Sokolnickiej kosztowała prawie 2 mln zł. Teraz jest tam znacznie bezpieczniej. 

- Ta przebudowa zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ wyprowadziliśmy ruch pieszy i rowerowy z samej jezdni na ścieżkę pieszo – rowerową, sama jezdnia została poszerzona, co diametralnie zmienia sytuację – mówi Krzysztof Wysdak, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego.

Powiat Opolski wyłożył prawie 2 mln na tę inwestycję w całości z własnego budżetu. Gmina Dąbrowa zleciła wykonanie dokumentacji projektowej za 130 tys. zł oraz dołożyła 80 tys. do realizacji przedsięwzięcia.

 

Wsparcie dla strażaków. 

Powiat Opolski i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zawarły porozumienie, w którym samorząd zadeklarował udzielenie wsparcia komendzie na remont części pomieszczeń. Kwota wsparcia to 150 tys. zł. 

 

Pomysł na cyfrową ewidencja dróg 

Nawet geoforum.pl - największy ogólnopolski portal dotyczący geodezji, który pisze o zmianach, nowościach i innowacjach w tej branży informował o planach Powiatu związanych z utworzeniem cyfrowej ewidencji dróg. To kolejne usprawnienie w obszarze dostępu i wykorzystania danych geodezyjnych. 

Jakie mogą być z tego korzyści? Jedna z nich, bardzo ważna, to sprawne uregulowanie kwestii stanu prawnego dróg. Do dziś samorządy odczuwają skutki tego, że przed laty drogi nie miały Ksiąg Wieczystych i na etapie projektowania lub realizacji inwestycji, jak poszerzenie drogi czy budowa ścieżki,  pojawia się problem z ustaleniem granic. To zaś może mieć wpływ na czas przystąpienia do realizacji inwestycji, czy tempo robót. 

 

35 dotacji na wymianę kopciuchów! 

To efekt realizowanego przez Powiat proekologicznego programu. - Nadmienię tylko, że nie wszystkie powiaty udzielają dofinansowania na wymianę pieców węglowych, bo przepisy nie nakładają takiego obowiązku na ten szczebel samorządu, ale mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów udało nam się znowu wygospodarować pieniądze na ten cel - mówi starosta. W tym roku pula wynosiła  100 tys. zł.

 

Dom Dziecka w Tarnowie przeszedł metamorfozę

- To była  konieczna inwestycja jej efektem jest podwyższenie komfortu – podkreśla Krzysztof Wysdak. Dzięki przebudowie pomieszczeń łazienki są przy pokojach, stworzono też pomieszczenia kuchenne, w których wychowankowie mogą samodzielnie przygotowywać posiłki. Modernizacja miała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka". 

 

Park po rewitalizacji oficjalnie otwarty

14 tysięcy bylin, nowe nasadzenia, odnowione ścieżki, odrestaurowane przypałacowe ziemianki, do których mogą zajrzeć zwiedzający, repliki rzeźb jeleni na słupach bramnych, to tylko część tego, co zrobiono w ramach projektu rewitalizacjo zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Tułowicach. Spotkanie wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie zbiegało się z pierwszym dniem kalendarzowego lata.

 Rewitalizacja była konieczna, ze względu na stan drzewostanu, ścieżek i parkowej architektury. Bez unijnych pieniędzy (1,1 mln zł) ta inwestycja nie byłaby możliwa. Udało się je pozyskać dzięki programowi rewitalizacji, który stworzył Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i marszałek Andrzej Buła.

 Park jest otwarty dla zwiedzających, uczniowie z innych szkół przyjeżdżają tu na lekcje. Odrestaurowane ziemianki budzą duże zainteresowanie. 

- Rewitalizacja - tego parku to suma działań wielu ludzi, szkoły, wykonawców, projektantów, radnych powiatowych, marszałka i jego współpracowników – podkreślała  podczas oficjalnego otwarcia wicestarosta. 

 

Dron w geodezji? Oszczędność czasu i pieniędzy!

Powiat Opolski jako pierwszy w województwie będzie aktualizował mapy i bazy danych przy pomocy drona.  Te niewielkie urządzenia są w stanie zbierać dane terenowe w ekspresowym tempie, tworząc tzw. ortofotomapy  oraz numeryczny model terenu. Prędkość, oszczędność czasu i pieniędzy oraz stuprocentowa weryfikacja na obszarze o dużej powierzchni,  to tylko niektóre z zalet tej metody. Wcześniej, korzystając z metod analogowych, konieczne było przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, wymagającej angażowania pracowników w terenie i czasochłonnej. 


Na ratunek zabytkom - dotacje dla parafii

- Powiat Opolski co roku wspiera renowację zabytków. Z puli na ten cel, która wynosi w tym roku 100 tys. zł, dotacje otrzymały na razie trzy parafie: w Brynicy, Prószkowie i Tarnowie Opolskim. Niektóre samorządy mogą przekazać więcej, inne mniej, wszystko zależy od szczebla samorządu i możliwości budżetu – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski. 

 

5 mln dofinansowania na drogę w Popielowie!

To wsparcie do rozbudowy drogi powiatowej w Popielowie, której koszt szacowny jest na prawie 8 mln zł. W ramach trzeciego naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich unijne wsparcie otrzymało trzydzieści gmin i cztery powiaty.

Inwestycja w Popielowie obejmie przede wszystkim budowę chodnika na odcinku blisko 800 m, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustu, poboczy oraz wzmocnienie podbudowy jezdni z wymianą nawierzchni. 

 

Ścieżka w Turawie otwarta i finał partnerskiego  projektu

Ścieżka rowerowa Opole - Turawa to bardzo potrzebna z wielu powodów inwestycja i ostatnia ze ścieżek, które powstały w ramach projektu, którego Powiat Opolski był liderem.

 

Koszt ścieżki wybudowanej przez Gminę Turawa to 20 milionów, a 85 proc. tej kwoty to dofinansowanie z projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Partnerami projektu były gminy: Chrząstowice, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Lewin Brzeski oraz Województwo Opolskie.

Gdyby ująć ten projekt w liczbach, to: powstała infrastruktura pieszo-rowerowa o długości ok. 38 km,  6 parkingów Bike&Ride w pobliżu przystanków komunikacji publicznej (stacje kolejowe, przystanki autobusowe) w miejscowościach Suchy Bór, Tarnów Opolski, Lewin Brzeski, Tułowice, Prószków i Turawa, na łączną liczbę 160 stanowisk dla rowerów, 4 parkingi Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych w Suchym Borze, Tarnowie Opolskim, Lewinie Brzeskim i Tułowicach na łączną liczbę 66 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 3 centra przesiadkowe (połączenie parkingów B&R P&R z komunikacją publiczną) w Lewinie Brzeskim, Tułowicach i w Suchym Borze, w ramach projektu powstało energooszczędne oświetlenie typu LED oraz dokonano wymiany istniejących lamp na energooszczędne wzdłuż wybudowanej infrastruktury pieszo-rowerowej oraz uzupełniono energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Lewin Brzeski. W ramach projektu wykonano niezbędne roboty związane z poszerzeniem jezdni dróg powiatowych i wojewódzkich na odcinkach, wzdłuż których powstaną drogi dla rowerów.

 Całkowita wartość projektu to ponad 66 mln zł.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego to 49 mln zł

 

 

Inwestycja drogowa w Chrząstowicach 

Ponad 4,9 mln zł będzie kosztować przebudowa drogi powiatowej w Chrząstowicach, ale Powiat zdobył dofinansowanie na pokrycie 95 procent tej kwoty z Polskiego Ładu.

Inwestycja obejmowała budowę jezdni, w tym jej poszerzenie i wzmocnienie, budowę ciągu pieszo rowerowego i kanalizacji deszczowej.  

 

Kolejne zadania drogowe z dofinansowaniem 

Jedno z tych zadań to remont odcinka Ligota Prószkowska – Jaśkowice, drugi na odcinku Magnuszowice - Gracze. Fundusze, które Powiat pozyskał na wsparcie tych zadań pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pokrywały połowę kosztów. Zakres prac w obu przypadkach to remont nawierzchni i poboczy.  W przypadku odcinka Ligota Prószkowska – Jaśkowice, koszt remontu to 908 tys. zł, dofinansowanie wynosi tu 454 tys. zł. Remont odcinka Magnuszowice – Gracze to koszt ponad 2 mln zł, dofinansowanie – ponad 1 mln zł. 

 

Wsparcia dla niepełnosprawnych 

Powiat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobusa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim. 

 

Pomoc dzieciom poległych i walczących na Ukrainie

W powiecie gościło czternaścioro dzieci z partnerskiego powiatu kałuskiego na Ukrainie. Są w tej grupie dzieci, które na wojnie straciły ojców, braci, ale również te, które żyją lękiem o bliskich nadal walczących na froncie. 

 

Inwestycja w Domecku

Przebudowa drogi w Domecku to jedna z kilku inwestycji drogowych realizowanych w tym roku. Kosztowała ponad 800 tys. zł, ponad 400 tys. zł - z budżetu Powiatu, blisko 400 tys. zł to pozyskane dofinansowanie.

 

Kolejne dofinansowania na zadania drogowe 

Powiat będzie realizował dwie nowe inwestycje drogowe w Nowych Budkowicach i Niwkach. W Nowych Budkowicach wybudowany zostanie chodnik. Do pieniędzy zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu dojdzie dofinansowanie w kwocie 162 tys. zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Druga inwestycja to przebudowa drogi wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Niwki. Całość będzie kosztować ponad 1,5 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowi dofinansowanie. 


 

Prawdziwe partnerstwo sprawdza się w trudnych czasach

Powiat Opolski podpisał układ partnerski z Powiatem Kałuskim. Jest to w istocie przedłużenie wieloletniej współpracy z powiatem Doliński, który po reformie administracyjnej na Ukrainie zmienił nazwę na Kałuski.

 Podpisana umowa oznacza też kontynuację współpracy w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, kultura i wiele innych. Niezmiernie ważnym aspektem naszego partnerstwa jest gotowość do pomocy i wsparcia w trudnych czasach. Pragniemy, aby nasza współpraca była mostem do wzajemnej solidarności. 

 

Rozbudowa drogi w Grabczoku 

Inwestycja w Grabczoku przy ul. Wiejskiej kosztowała ponad 2,4 mln zł. Połowę kosztów pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To  jedna z kilku większych inwestycji realizowanych przez Powiat Opolski i Zarząd Dróg Powiatowych w tym roku. W ramach modernizacji, rozbudowano jezdnię i pobocza, powstał chodnik, którego tam wcześniej nie było, po którym oprócz pieszych mogą się też poruszać rowery, jest on oddzielony od jezdni, więc jest jeszcze bezpieczniej, wymienione zostało odwodnienie drogi, jest nowy przepust pod dróg. 

 

Trzy miliony na bieżące utrzymanie dróg 

To mniejsze remonty czy naprawy jezdni, poboczy i chodników, w tym te wykonywane metodą nakładkową, poprzez wymianę nawierzchni na krótszych odcinkach.

----- 

W roku 2023 Powiat Opolski wydał na inwestycje blisko 25 mln zł. W podsumowaniu przypomnieliśmy najważniejsze.

A oto zdjęcia wybranych zadań: