×
×

Co w budżecie na rok 2024?

W uchwalonym jednogłośnie budżecie po stronie dochodów zaplanowano 124, 5 mln zł. Po stronie wydatków 134,5 mln zł.  Wynikający z różnicy między wydatkami i dochodami deficyt zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. Na inwestycje na ten moment zaplanowano 17 mln zł, w tym najwięcej na drogi. 
 
- Od razu chciałbym zaznaczyć, że do tego budżetu w trakcie roku będziemy wprowadzać zmiany i dodawać inwestycje, przede wszystkim  drogowe, które uzyskają dofinansowania, o które zabiegamy, a bez których trudno byłoby nam realizować większe zadania inwestycyjne - mówi starosta opolski Henryk Lakwa. - Trzeba pamiętać, że budżety powiatów składają się przede wszystkim z dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa na konkretne przypisane powiatom zadania ponadgminne. Od edukacji, czyli utrzymania szkół i placówek oświatowych,  przez bezpieczeństwo, ochronę środowiska, pomoc społeczną, pieczę zastępczą, budownictwo, komunikację, geodezję i wiele innych.
 
Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, w przyszłym roku planowane jest  rozpoczęcie rozbudowy drogi powiatowej Chrząstowicach razem z modernizacją odcinków na trasie Lędziny – Chrząstowice. Koszt całej inwestycji szacuje się na ponad 5 mln zł. Na to co ma być wykonane w przyszłym roku zabezpieczono w budżecie 2,5 mln zł, z czego 2,3 mln to dofinansowanie z programu rządowego.
 
Kolejna, wymagająca sporych nakładów inwestycja to budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Niwki, która ma kosztować 1,8 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono na nią 1,5 mln zł kolejnego dofinansowania, które udało się pozyskać na z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
 
Ponad 4 mln zł to szacowany koszt I etapu rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Popielów (całość ma kosztować 8 mln zł),  razem z przebudową zjazdów oraz budową kanalizacji deszczowej. W tym 2,5 mln zł to dofinansowanie, które Powiat zdobył z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 mln zł ma dołożyć gmina Popielów, pół miliona jest zabezpieczone w budżecie Powiatu.
 
Kolejna z większych inwestycji drogowych to budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej i Lipowej w Osinach. W budżecie zaplanowano na nią ponad 1 mln zł. Całość ma kosztować 1,5 mln zł. 
Inne zaplanowane zadania drogowe to budowa chodnika w Nowych Budkowicach, budowa chodnika w miejscowości Schodnia oraz opracowanie projektów, między innymi na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. 700-lecia w Niemodlinie oraz na rozbudowę drogi w Pustkowie.
 
W budżecie na 2024 rok musiały się też znaleźć środki  na dalszą modernizację Domu Dziecka w Tarnowie oraz na mniejsze, ale konieczne modernizacje, m.in. instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacji w DPS w Prószkowie.
 
Jeśli chodzi o inwestycje w oświacie, w przyszłym roku w Zespole Szkół w Prószkowie planowana jest budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji z infrastrukturą towarzyszącą. Powiat może do niej przystąpić dzięki dofinansowaniu w wysokości 2,8 mln zł, które udało się zdobyć z programu Ministerstwa Sportu. Szacowana wartość całej inwestycji to: 4 ml zł.
 
W budżecie są też zabezpieczone fundusze niezbędną do funkcjonowania Pomologii  przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pomologii. Jej koszt to 2, 1 mln zł, z czego 2 miliony pozyskano z Polskiego Ładu.
 
- Tworzenie budżetu w obecnej sytuacji gospodarczej, przy mniejszych dochodach z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, cenach energii i na obecnym poziomie inflacji  jest trudne. Czekamy na pozytywne dla samorządów propozycje  nowego rządu i mamy wielkie nadzieje związane z uruchomieniem środków z KPO - mówi starosta. 
 
Radni przyjęli uchwałę budżetów jednogłośnie.
 
- I raz jeszcze podkreślam. W ciągu roku będziemy walczyć o dofinansowania, szczególnie na inwestycje drogowe i po uzyskaniu takiego wsparcia będziemy te zadania wprowadzać do budżetu – zaznacza Henryk Lakwa.
 
- Dziękuję wszystkim Pracownikom, którzy brali udział w pracach nad budżetem. Ogromnie dziękuję radnym,  za ich zaangażowanie konstruktywne uwagi przy tworzeniu budżetu  na przyszły rok - podkreśla starosta.
bud3.jpeg
bud1.jpegbufront.jpeg