×
×

Projekty innowacyjne w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny wspiera promowanie i włączanie do głównego nurtu polityki działalności innowacyjnej, a także działania ponadnarodowe i międzyregionalne, w szczególności poprzez wymianę informacji, doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk, jak również przez rozwijanie komplementarnego podejścia i skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć.

Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 01 marca 2011r. – 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego.

Produktem finalnym, który powstał w wyniku realizacji niniejszego projektu innowacyjnego jest aplikacja pn. WIRTUALNA FIRMA wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS), która daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia.

DOCInfo na stronę internetową - projekt innowacyjny Wirtualna firma.doc (155,00KB)
 


W okresie od  01 listopada 2011r. – 31 grudnia 2013r. Wojewódzki  Zakład Doskonalenia  Zawodowego w Opolu realizował w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji.

Produktem finalnym, który powstał w wyniku realizacji niniejszego projektu innowacyjnego jest aplikacja analityczno-prognostyczna wraz z dokumentacją merytoryczną (metodologiczną) oraz techniczną (podręcznikiem użytkowania), która  zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy.

DOCInfo na stronę internetową - projekt innowacyjny EDU-nawigator.doc (152,50KB)