×
×

XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego

 

Goście
Podczas XXXV sesji Rady Powiatu Opolskiego (20.03.14r.) ze względu na specyfikę poruszanych tematów Starostwo Powiatowe gościło przedstawicieli Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu – panią Bożenę Reclik, Zastępcę Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu oraz panią Annę Zając.Panie omówiły zasady wypełniania oświadczeń majątkowych oraz odpowiedziały na pytania i wątpliwości radnych.


Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Opolu, którą reprezentował p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu mł. insp. Tadeusz Mucha oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP Policji w Opolu podinsp. Piotr Królikowski. Panowie przedstawili i omówili sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Opolu za 2013 r.


W XXXV sesji Rady Powiatu Opolskiego udział wzięła również p. Karolina Pomorska-Wypchło - zastępca powiatowego lekarza weterynarii Opolu, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego w roku 2013.


Uchwały
Radni Powiatu Opolskiego 20 marca 2014 na XXXV sesji podjęli uchwały w następujących sprawach: przyjęli „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Plan przedstawił pan Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która była odpowiedzialna za sporządzenie tegoż dokumentu.

Przyjęto uchwałę umożliwiającą udzielenie rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie. Ponadto podjęto uchwały w sprawie organizacji przez Gminę Popielów Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice, zmieniono uchwałę budżetową Powiatu Opolskiego na rok 2014, a co za tym idzie wieloletnią prognozę finansową.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotorzu Małym – Gmina Turawa, określono również na 2014 rok zadania i środki z PFRON przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Jako ostatnią uchwałę przyjęto do realizacji projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.