×
×

Rajd z historią i otwarcie ścieżki

W ramach rajdu organizowanego przez Łubniański Ośrodek Kultury pt. „Historia kołem się toczy” symbolicznie otwarto ścieżkę pieszo-rowerową na trasie Kępa-Luboszyce-Biadacz, wybudowaną przez gminę w ramach projektu, którego koordynatorem był Powiat Opolski.

W tym podwójnym wydarzeniu wzięła udział młodzież i nauczyciele ze szkoły w Luboszycach. Powiat, jako lidera wspomnianego projektu reprezentował tym razem Krzysztof Wysdak - Członek Zarządu Powiatu Opolskiego oraz radna powiatowa Alicja Trychan.

Gratulujemy wójtowi Łubnian Paweł Wąsiak tej ważnej i potrzebnej inwestycji. Jednocześnie warto przypomnieć, że projekt, którego Powiat był koordynatorem, obejmował budowę infrastruktury pieszo – rowerowej również w gminach: Chrząstowice, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Lewin Brzeski.

Jak niejednokrotnie podkreślałem - mówi Henryk Lakwa - Starosta Opolski - to duża odpowiedzialność wziąć na swoje barki rolę lidera tak dużego projektu, dla jego rozliczenie i koordynowanie działań gmin jako partnerów i realizatorów inwestycji. Natomiast satysfakcja z tego ile udało się zrobić rekompensuje wysiłek i stres.
Dziękuję marszałkowi Andrzej Buła , za zaufanie, gdy powierzano nam prowadzenie tego projektu i za wsparcie w trakcie realizacji.

Projekt w liczbach, to:

- powstała infrastruktura pieszo-rowerowa o długości ok. 38 km,
- 6 parkingów Bike&Ride w pobliżu przystanków komunikacji publicznej (stacje kolejowe, przystanki autobusowe) w miejscowościach Suchy Bór, Tarnów Opolski, Lewin Brzeski, Tułowice, Prószków i Turawa, na łączną liczbę 160 stanowisk dla rowerów
- 4 parkingi Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych w Suchym Borze, Tarnowie Opolskim, Lewinie Brzeskim i Tułowicach na łączną liczbę 66 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych
- 3 centra przesiadkowe (połączenie parkingów B&R P&R z komunikacją publiczną) w Lewinie Brzeskim, Tułowicach i w Suchym Borze.
- w ramach projektu powstało energooszczędne oświetlenie typu LED oraz dokonano wymiany istniejących lamp na energooszczędne wzdłuż wybudowanej infrastruktury pieszo-rowerowej oraz uzupełniono energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Lewin Brzeski. W ramach projektu wykonano niezbędne roboty związane z poszerzeniem jezdni dróg powiatowych i wojewódzkich na odcinkach, wzdłuż których powstaną drogi dla rowerów.

Całkowita wartość projektu to ponad 66 mln zł.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego to 47 mln zł