×
×

Rok 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2024 - 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

PDFUchwała Nr 3151/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (118,98KB)

PDFZał. 1 do Uchwały ZPO 3151/23 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024-2025 realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (156,15KB)

PDFzał. 1 do ogłoszenia- karta formalnej oceny 29.11.2023.pdf (93,98KB)

PDFzał. 2 do ogłoszenia- karta merytorycznej oceny oferty_29.11.2023.pdf (115,82KB)

 

PDFUchwała Nr 3152/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2024 – 2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (199,95KB)


Ogłoszenie wyników:

PDFUchwała nr 3219/24 z dnia 04.01.2024 r. Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2024-2025 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (99,69KB)
 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

PDFUchwała Nr 3149/23 Zarządu powiatu Opolskiego z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (119,85KB)

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (163,76KB)

PDFzał. 1 do ogłoszenia- karta formalnej oceny 28.11.2023.pdf (93,98KB)

PDFzał. 2 do ogłoszenia- karta merytorycznej oceny oferty_28.11.2023.pdf (115,79KB)

 

PDFUchwała Nr 3150/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie w latach 2024 – 2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (166,23KB)


Ogłoszenie wyników:

PDFUchwała nr 3220/24 z dnia 04.01.2024 r. Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn.Zapewnienie w latach 2024-2025 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (99,61KB)
 


Nieodpłatna pomoc prawna konkurs ofert 2024

Nabór na członków komisji konkursowej opiniujacej oferty 2024