×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad LIX Sesji Rady Powiatu Opolskiego