×
×

Jest dofinansowanie na pilną inwestycję w Pomologii

Nie tak dawno informowaliśmy o dofinansowaniu do dwóch inwestycji drogowych - budowy chodnika w Nowych Budkowicach i przebudowie drogi wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w Niwkach. Mamy kolejne dofinansowanie - z Polskiego Ładu - do przebudowy kanalizacji sanitarnej w Pomologii Prószków!

Kwota dofinansowania to 2 mln zł. I jest to 95 procent wartości inwestycji. Na Powiecie, jako prowadzącym szkoły, spoczywa również utrzymanie obiektów oświatowych, rozwój bazy szkolnej. Jak wiadomo, każdy samorząd dopłaca do oświaty, bo subwencja oświatowa, którą samorządy otrzymują na każdego ucznia, nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania szkół. Dlatego pozyskane przez Powiat dofinansowanie tak kosztownej inwestycji jak przebudowa kanalizacji sanitarnej umożliwiło podjęcie tej koniecznej inwestycji.

wazne1.jpeg