×
×

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Opolskiego

 
Wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych, wchodzących w skład powiatu opolskiego przyjęli zaproszenie Henryka Lakwy starosty opolskiego na nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów. 25 lutego 2014 r. członkowie Konwentu podjęli decyzję o wspólnej pomocy dla wychowanków Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Wadami Wzroku w Wygodzie (powiat Dolina na Ukrainie). Koordynatorem akcji pomocowej będzie powiat opolski. Najpóźniej do 15 marca gminni decydenci przedstawią sumy, które wyasygnują na zakupy. Powiat oprócz zakupów żywnościowych, artykułów chemicznych i szkolnych pokryje koszty transportu darów na Ukrainę, które wyrusza tam najprawdopodobniej na początku kwietnia.