WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Opolskiego

 

 
Wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych, wchodzących w skład powiatu opolskiego przyjęli zaproszenie Henryka Lakwy starosty opolskiego na nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów. 25 lutego 2014 r. członkowie Konwentu podjęli decyzję o wspólnej pomocy dla wychowanków Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Wadami Wzroku w Wygodzie (powiat Dolina na Ukrainie). Koordynatorem akcji pomocowej będzie powiat opolski. Najpóźniej do 15 marca gminni decydenci przedstawią sumy, które wyasygnują na zakupy. Powiat oprócz zakupów żywnościowych, artykułów chemicznych i szkolnych pokryje koszty transportu darów na Ukrainę, które wyrusza tam najprawdopodobniej na początku kwietnia.