×
×

Kościoły drewniane

Kościoły drewniane stanowią największą i najważniejszą grupę w zespole budownictwa drewnianego. Swoją pozycję zajmują nie tylko dzięki temu, że są najstarsze ale przede wszystkim dlatego, że w nich ujawniły się najlepsze rozwiązania trudnych technicznie konstrukcji. Drewniane kościółki powiatu opolskiego są świadectwem wysokiej kultury technicznej, świadczą o umiejętnościach ciekawych rozwiązań plastyczno – przestrzennych. Kościoły drewniane zajdziemy w: Czarnowąsach (spłonął w 2005, odbudowany i oddany do ponownego użytku w 2007), Dobrzeniu Wielkim, Ochodzach, Popielowie,  Zakrzowie Turawskim, Bierdzanach, Radomierowicach i Kolanowicach.

Bierdzany (początki wsi sięgają XIII w.) – kościół drewniany p.w. świętej Jadwigi wybudowany w 1711 roku. W 1410 istniał tu już kościół drewniany p.w. św. Walentego. Świątynia znajduje się w centrum wsi i jest jednym w powiecie opolskim drewnianym kościołem parafialnym. W 1961 roku w czasie remontu kościoła odkryto piękną polichromię z kompozycjami figuralnymi o tematyce ze Starego i Nowego Testamentu. Przy bocznych drzwiach wejściowych namalowane wyobrażenie śmierci, które znane jest pod nazwą „Bierdzka śmierć”
Msze św. w niedziele o godz. 8.00 i 10.00, w tygodniu (latem) – 18.00, (zimą) – 17.00, tel. parafii – 774213094

Czarnowąsy - pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1228 r. kiedy to książę opolski Kazimierz przeniósł do Czarnowąs siostry norbertanki z Rybnika. Podarował im 23 miejscowości z terenu księstwa opolskiego, w tym również Czarnowąsy, które należały do klasztoru do 1810 (sekularyzacja).
- Kościół p.w. św. Anny, wybudowany w 1687 r. z inicjatywy proboszcza Baltazara Geberta przez cieślę Krzysztofa Młyńskiego z Poręby, na terenie miejscocwego cmentarza. Kościół o charakterze barokowym na podmurowaniu. Składa się z prezbiterium, nawy, dwóch kaplic i zakrystii. Ołtarz główny z późnego baroku z XVII w. z rzeźbami św. Józefa i Joachima, Barbary męczennicy i aniołków. W polu środkowym obraz św. Anny patronki kościoła nauczającej Marię. W sierpniu 2005 kościół całkowicie spłonął. Odbudowany i oddany wiernym w 2007.
Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach Tel. 77 4691084

Dobrzeń Wielki – pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1228, wymieniana jest jako wieś przynależna do klasztoru w Czarnowąsach.
Kościół p.w. świętego Rocha drewniany wybudowany w 1658 roku, usytuowany na cmentarzu na końcu wsi. Ołtarz główny barokowy z 1700r. z obrazem św. Rocha. 16.08 to dzień pielgrzymek z okazji imienin patrona, do dziś żywy jest tu kult św. Rocha.

Kolanowice – początki miejscowości sięgają XIII w. Początki kościoła drewnianego p.w. świętej Barbary sięgają  roku 1473 r. wybudowano go w Opolu, jako kościół klasztorny oo. Bernardynów. Pierwotnie usytuowany w Opolu w pobliżu tzw. Bramy Bytomskiej, która popadła w ruinę i dzisiaj nie ma po niej nawet śladu. (współcześnie są to okolice Placu Wolności). W roku 1678 r. franciszkański brat Adam Areba postarał się o wzniesienie nowego drewnianego kościoła. W 1811 roku po sekularyzacji kościół sprzedano do Kolanowic. W 1812 odbyło się poświęcenie świątyni. Parapet chóru i empory zdobione namalowanymi dwunastoma scenami z życia św. Barbary (ok. 1700r.). Ołtarz główny barokowy z 1680 roku rzeźbami śiętych: Franciszka, Antoniego, Jadwigi, Michała Archnioła. Oryginalne są również ławy kolatorskie i ambona (XVIII w.) Msze św. wtorki i soboty godz. 17.00
Parafia p.w. św. Józefa w Węgrach Tel. 77 4212484

Ochodze – drewniany kościół p.w. św. Marcina i Matki Bożej Królowej Świata, zbudowany w 1702 r. w Komprachcicach. W 1942 r. przeniesiono go do Ochodzy, w związku z budową nowego murowanego. Na uwagę zasługuje ambona z pierwszej połowy XVIII w. i chrzcielnica barokowo – ludowa. W ołtarzu późnobarokowa figura patrona św. Marcina. Wieża kościoła zwieńczona charakterystycznym krzyżem o nazwie Karawaka. Jest to krzyż o dwóch poprzecznych ramionach (dolne dłuższe). W XVI i XVII wieku uważano go za ochronę przed zarazą morową. Nazwa pochodzi od hiszpańskiego miasta Caravaca, gdzie po raz pierwszy w czasie moru zaczęto nosić takie krzyże. Na wielu kościołach oraz kaplicach umieszczano podobne krzyże co świadczy, że ziemie opolską często dotykały epidemie cholery i dżumy.
Msze św. – niedziela 8.00 i 10.00 czwartki – 7.00, poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty o godz. 19.00 (maj – wrzesień), o godz. 17.00 (październik – listopad), o godz. 18.00 – grudzień – marzec)
parafia Tel. 77 4646838

Popielów – początki miejscowości sięgają XIII w. Na cmentarzu popielowskim stoi wybudowany w 1654 roku drewniany kościół p.w. św. Andrzeja. W 1888 r. wybudowano murowany a drewniany, który wcześniej pełnił rolę parafialnego przeniesiono na cmentarz. Wewnątrz barokowy ołtarz z XVII w. z rzeźbami Jana Chrzciciela i św. Andrzeja, ślady polichromii, a w dwóch oknach stare kraty kowalskie. Obok kościoła kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1865 r. wykonana przez Jerzego Marka z Mokrego.
Parafia pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Tel. 77 4692040
msze św. 1 listopada o godz. 14.00, 2 listopada o godz. 9.00, 16.00 i 18.00

Radomierowice – kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany o konstrukcji szkieletowej, wypełnionej murem ceglanym, otynkowany. Zbudowany w latach 1786 – 1790 przez mistrza ciesielskiego Petzera według projektu architekta Chrystiana Isemara. Został zbudowany na skraju wsi dla kolonistów niemieckich, sprowadzonych przez Fryderyka II w celu zagospodarowania leśnych obszarów wokół Opola. Do 1945 roku służył ewangelikom, obecnie jest kościołem katolickim.
Parafia p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej Tel. 77 4698058, msze św. w niedziele 10.30

Zakrzów Turawski – kościół drewniany p.w. św. Piotra i Pawła, stoi na cmentarzu, trochę za wsią. Zbudował go w 1759 r. cieśla Florian Kowalczyk z Jełowej. Prowadzi do niego droga, przy której usytuowano zabudowania gospodarcze i domy mieszkalne o konstrukcji szkieletowej, wypełnionej murem ceglanym charakterystyczne dla niemieckich kolonistów z okresu fryderycjańskiego. W kościele warto zwrócić uwagę na ołtarze boczne o charakterze barokowo – klasycystycznym, rokokową ambonę z XVII w. i cztery obrazy ludowe z polskimi inskrypcjami „Chrystus na Górze Oliwnej”, „Wjazd do Jerozolimy”, „Ostatnia Wieczerza”, „Matka Boska Bolesna” i malowidła na płaskim suficie przedstawiające sceny z Nowego Testamentu.
Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksadryjskiej w Ligocie Turawskiej. Tel. 77 4213020