×
×

W nagrodę - staż w Portugalii

oz.jpeg

Absolwent i najlepszy uczeń technikum informatycznego w Zespole Szkół w Ozimku Szymon Stochmiałek rozpoczął swój trzymiesięczny staż w Portugalii dzięki współpracy szkoły z firmą BA Glass Poland w Jedlicach.

To firma, która jest patronem dwóch klas w naszej szkole w Ozimku, tj. mechanicznej i informatycznej. Dzięki współpracy patronackiej BA Glass zyskuje pracowników z wykształceniem dostosowanym do potrzeb i profilu firmy, a uczniowie  mogą korzystać z motywujących zachęt za bardzo dobre wyniki w nauce. Jedną z nich zagraniczny staż, nie wspominając o zdobyciu poszukiwanego na rynku pracy zawodu i gwarancji zatrudnienia po zakończeniu nauki.  

Szymon ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze IT i edukacji językowej. Firma BA Glass Poland w pełni pokrywa koszty związane z przelotem oraz pobytem w Portugalii.