×
×

XXXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego

Radni Powiatu Opolskiego 6 lutego 2014 na XXXIV sesji podjęli uchwały w następujących sprawach: wprowadzili zmiany w budżecie powiatu na 2014, a co za tym idzie, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 – 2015 - za lata 2012 i 2013 oraz uznali za bezzasadną skargę na Starostę Opolskiego.

Zmiany w budżecie pozwalają szkołom powiatu na realizację projektu z EFS - Kapitał Ludzki. W Zespołach Szkół w Tułowicach, Ozimku i Niemodlinie uczniowie skorzystają z dodatkowych zajęć, w tym językowych - „Wiedza paszportem w przyszłość – edycja II” (ZS Tułowice), a ZS w Ozimku i Niemodlinie „Omnibus Powiatu Opolskiego”.

NOWE PRACOWNIE ZAWODOWE
Dzięki programowi „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” Zespoły Szkół w Tułowicach i Ozimku otrzymają pracownie biologii leśnej oraz łowiectwa o wartości 68.000 zł (Tułowice), a pracownię informatyczną, sprzedawców, matematyczno –fizyczno - chemiczną o łącznej wartości 89.202 zł Ozimek. 12.000 będzie kosztował remont  parkietu i zaplecza hali sportowej Zespołu Szkól w Ozimku. Wkład własny wynosi 13600 zł. 

WYPOSAŻENIE INTERNATU I NOWY PLAN URZĄDZENIA LASÓW
Rada zabezpieczyła środki na udział własny w realizacji rządowego programu „Razem Bezpieczniej - „Każdy może pomóc” w wysokości 1.000 zł oraz 18.906 zł na „zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych” – dofinansowanego przez UMWO. 2000 zł przeznaczono na zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna, a za 31 000 zł. będzie sporządzony plan urządzenia lasów i przeprowadzona inwentaryzacja lasów. Odnowione pokoje w internacie Zespołu Szkół w Prószkowie za 37.050 zł zostaną zaopatrzone w nowe łóżka, szafy i inne potrzebne wychowankom sprzęty. Także w Prószkowie będzie zamontowany transoformator energetyczny za 16.000 zł niezbędny do obsługi pomp ciepła w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – etap II”.

REMONT MOSTU W KRASIEJOWIE
Rada Powiatu na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu wprowadziła nowe zadanie inwestycyjne związane z przebudową mostu w Krasiejowie uwzględniając bardzo zły stan techniczny obiektu. Zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 485.000 zł., która stanowi 50 % wartości pierwszego etapu zadania, pozostałe 50 % to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.