×
×

Czy nauczycieli też dopada egzaminacyjny stres?

W tym tygodniu nauczyciele z prowadzonych przez nasz powiat zespołów szkół w Ozimku, Niemodlinie i Prószkowie zdawali egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego. Mówili, że owszem, jak każdemu w takich okolicznościach, im również towarzyszy stres, mimo bardzo dobrego przygotowania, dorobku i doświadczenia. - Wiemy wszystko o swojej pracy, mamy sukcesy, innowacje, ale mimo wszystko trema jest - mówi jedna z nauczycielek. - Każdy przecież chce wypaść jak najlepiej.
 
Natomiast obszar, który najbardziej stresuje zdających to prawo oświatowe. - Wydaje się, że ta wiedza nie jest przydatna na co dzień, a może się okazać, że przeciwnie, jak w przypadku procedur dotyczących różnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w internacie, jako kierownik takiej placówki, nie muszę się zastanawiać, konsultować, szukać, mam te przepisy w głowie - mówi  Monika Stępak - Poliwka, nauczyciel i kierowniczka internatu w Zespole Szkół w Prószkowie.
 
Egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego to nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności. To także okazja do zaprezentowania swoich doświadczeń i refleksji na temat pracy nauczyciela. Ze zdającymi w tym roku spotkamy się podczas oficjalnego wręczenia aktów mianowania.
 
Pod względem organizacyjnym i proceduralnym egzaminy przygotowała Anna Mikołaszewska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu.